(placeholder)

Regler

1§ På småbåtshamnens områden bör dessa regler följas.

2§ Båtens förvaring på Uddis småbåtshamn sker på ägarens ansvar.

3§ Vid båtens förtöjning, lossning samt vid bryggan bör iaktas försiktighet samt använda tillräckligt skydd vid båtkanten. Båten bör förtöjas vid bryggan noggrant och stadigt.

4§ Båtplatsens hyresperiod börjar på våren då pålnings- och reparationsarbeten är slutförda och slutar på hösten vid havets tillfrysning då båten bör avlägsnas från bryggplatsen.

5§ Vinterförvaring av båtar och förvaring av allehanda saker på området förbjudet. (Vinterförvaring kan förhandlas skilt).

6§ Ägare till båten bör vid sjösättning samt upplyftning undvika att lämna båten vid sjösättnings- lyftplatsen och därmed hindra annan verksamhet vid området.

7§ På småbåtshamnens område och hamnens inlopp bör tillräckligt låg hastighet hållas samt onödig körning i området bör undvikas.

8§ Byggnads- samt ändringsarbeten på båten förbjudet på området.

9§ Bilparkering på området endast för hyrestagare.

10§ Uddis småbåtshamn ansvarar ej för eventuella olyckor på området, ej för förstörelse eller förluster, vilka orsakas av stöld och illdåd av utomstående.

11§ Småbåtshamnens område bör hållas rent och i ordning. Avfall läggs i för ändamålet tillhanda kärl vilka finns vid hamnen. Närmaste återvinningspunkt finns vid Kärra centrum (metall, glas, kartong, papper). Problemavfall bör sorteras skilt och föras till insamlingspunkter för problemavfall.

12§ Obehörig vistelse på hamnområdet förbjudet.

13§ Ägaren till Uddis småbåtshamn förbehåller sig rätten till förändringar på hamnplatser och ändringar på området.