(placeholder)

Uddis Marin

är ett företag specialiserat på säsongs- förvaring av båtar och uthyrning av bryggplatser på kimitoöns västra sida vid skärgårdshavets port. Vår marina är belägen i Uddis skyddade vik varifrån det finns god förbindelse till skärgårdshavet.

I småbåtshamnen finns 90 bryggplatser av varierande storlek.

Vi erbjuder vinterförvaring i hall och utför även säsongsunderhåll samt lyft- och sjösättning av båtar.

Bryggor

Båthamnen är väl skyddad från alla väderstreck och stora vågor bildas ens vid hårda vindar. Hamnen är städad och välskött samt farleden in är lättmanövrerad. Bryggorna är stadiga betongpontonbryggor och de har                samt gångbroplatser.

Historia

Uthyrning av bryggplatser startades på 1970-talet av Evert Gustafsson. Idag driver brorsonen Leif Gustafsson verksamheten och utvidgar företaget med servicetjänster och hallförvaring. Bryggplatser byggs ut också i framtiden. Uddis är som plats idealisk nära till skärgårdshavet och nämns redan i gamla tidtabeller från ångbåtstiden. God förbindelse till farleden gör Uddis till den idealiska båtplatsen.