KOTI         PALVELUT         TRAILERI         SÄÄNNÖT         YHTEYS

(placeholder)

Säännöt

1§ Pienvenesataman alueella on noudatettava tämän käyttö- ja järjestyssäännön määräyksiä.

2§ Veneen säilyttäminen Uddiksen pienvenesatamalla tapahtuu veneen omistajan vastuulla.

3§ Venettä laiturin kiinnitettäessä ja siitä irrotettaessa sekä laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja veneen sivuilla käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi.

4§ Venepaikan vuokrauskausi alkaa keväällä, kun paalutus- ja kunnostustyöt on suoritettu ja päättyy syksyllä meren jäätymisajankohtana, jota ennen vene on laituripaikasta poistettava.

5§ Veneiden talvitelakointi ja kaikenlaisten tavaran säilyttäminen alueella on kielletty. (Talvitelakointi voi sopia erikseen)

6§ Veneen omistajien on veneiden vesillelaskun tai noston aikana ehdottomasti vältettävä jättämästä venettään tilapäisestikään laskupaikka-alueelle täten estäen toisten toimintaa.

7§ Pienvenesatama-alueella ja sataman tuloväylällä on ajettava hiljaisella nopeudella ja tarpeetonta ajelua satamassa tai sen lähietäisyydessä on vältettävä.

8§ Veneen rakentamista tai muutostyötä ei alueella saa suorittaa.

9§ Autojen pysäköinti alueella on sallittu vain venepaikan vuokranneille.

10§ Uddiksen pienvenesatama ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista, eikä ole vastuussa vahingoista tai tappioista, joka voi aiheutua ulkopuolisten aiheuttamasta varkaudesta tai vahingonteosta.

11§ Pienvenesataman-alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä. Jätteitä saa sijoittaa ROUSKIKSEN säiliöihin, jotka löytyy sataman vieressä. Lähin kierrätyspiste löytyy Kärran keskustassa (metalli, lasi, pahvi, paperi). Ongelmajätteet on aina eroteltava muista jätteistä ja toimitettava ongelmajätekeräykseen.

12§ Asiaton oleskelu satama-alueella on kielletty.

13§ Uddiksen pienvenesataman omistaja pidättää oikeuden venepaikkojen tai satama-alueen mahdollisiin muutoksiin.